Author detail

David Friedlander

David Friedlander

David Friedlander is a partner at King & Wood Mallesons.